Gothic Stationmaster - Southern Anthem

Rena byggen

När man talar om byggen så kanske inte många tänker på renligheten och på att man ska hålla det rent, främst för att det ska vara säkert. Om man kan göra detta säkert så kan man också se till att öka produktiviteten och få ett högre resultat på det som byggs. Jag tycker att fler borde tänka över byggstäd i Stockholm för att på det sättet göra det hela en verklig lycka för alla som jobbat. Jag tycker att fler borde göra detta och också se fördelarna av att vara där.